Strafferett

Alle våre advokater har lang og bred erfaring med strafferettslige spørsmål og å prosedere straffesaker for domstolene.

Advokat Steinar B. Yndestad er fast forsvarer i Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett. 

Advokat professor dr. juris Henry John Mæland har i mange år hatt fagansvar for strafferett og rettergang ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Firmaet tar oppdrag fra klienter som har behov for avklaring av strafferettslige spørsmål og/eller som har krav på offentlig oppnevnt forsvarer.