Plan- og bygningsrett

Advokatfirmaet er en trygg rådgiver ved spørsmål innen plan- og bygningsrett slik som arealplanlegging, byggesaksbehandling, krav til byggetomter, bygninger med mer.

Advokatene Mats Mæland, advokat Julie Riska og advokatfullmektig Øyvind H. Lerring arbeider på dette fagfeltet.

Det meste av regelverket er tilgjengelig på hjemmesidene til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven.

For å få innsyn i byggesaken og plansaken kan en benytte følgende linker for: