Konkursbo

Advokatfirmaet har lang og bred erfaring med behandling av konkurs- og tvangsoppløsningsbo. Dette gjelder alle skritt av bobehandlingen, herunder salg og annen realisering av aktiva, gjennomgang av forretningsvirksomhet med hensyn til mulige straffbare og omstøtelige forhold, forfølgning av omstøtelseskrav og andre krav, vurdering av ansattes lønnskrav m.m.

Advokat Mats Mæland benyttes som offentlig oppnevnt bostyrer for konkurs- og tvangsoppløsningsbo av Bergen tingrett.