Insolvens og restrukturering

Advokatfirmaet har betydelig kompetanse når en virksomhet har økonomiske problemer. Vi bistår selskapets ledelse, kreditorer, långivere, låntakere, og ansatte med forhandlinger om restrukturering av virksomheten, gjeldsforhandlinger, oppbud og konkurs. Vi vurderer styrets ansvar og plikter, innfordring av pengekrav og sikring av kreditorinteresser, panterettslige problemstillinger, arbeidstakeres stilling og fremmer krav om omstøtelse.