Fast eiendom, eiendomsutvikling og entrepriserett

Advokatfirmaet bistår grunneiere, utbyggere og små og mellomstore entreprenører om spørsmål som gjelder fast eiendom, eiendomsutvikling og entreprise. I tillegg har advokatfirmaet spesialkompetanse innen plan-og bygningsrett. Advokatene Mats Mæland, Steinar Yndestad og Julie Riska arbeider på dette fagfeltet.