Dødsbo og generasjonsskifte

Advokatfirmaet er en trygg rådgiver i saker om familie- og arverettslige spørsmål slik som arveplanlegging, testament, ektepakter, samboerkontrakter mm. Vi bistår blant annet med utforming av testament og ektepakt og sørger for deponering og tinglysing i denne forbindelse. 

Vi har lang og bred erfaring med behandling av dødsbo både ved offentlig og privat skifte. Alle våre advokater har kompetanse på dette fagfeltet. Advokat Mats Mæland og advokat Steinar Yndestad brukes begge av tingretten som offentlig oppnevnte dødsbobestyrere. De har også erfaring med privat skifte av dødsbo. 

For ytterligere informasjon vedrørende dødsbo og skifte, se nærmere Bergen tingretts nettsider på http://www.domstol.no/nn-NO/Enkelt-domstol/bergen-tingrett/Arend-i-domstolene/Dodsfall-og-arv/.

Advokatfirmaet bistår også bedrifter i spørsmål angående generasjonsskifte.