Arbeidsrett

Advokatkontoret har erfaring med bistand både til arbeidsgiver og arbeidstaker, saker om arbeidskontrakter, tvister om arbeidsforhold og ved oppsigelse. Advokatfirmaet har også omfattende erfaring med behandling av søknader om lønnsgarantidekning ved konkurs.

Linker: