Kontraktsrett

Advokatfirmaet har lang erfaring ved å bistå næringslivet med utarbeidelse av kontrakter og ved tvister i tilknytning til kontraktsvilkår. Dette gjelder kompliserte kontrakter ved kjøp og salg av selskaper, faste eiendommer, samarbeidskontrakter og entreprise til de mer enkle salgskontrakter og husleiekontrakter. Vi tilstreber å skreddersy kontraktene i nær dialog med klient, samtidig som vi legger vekt på kvalitetssikring. Vi bistår aktivt under kontraktsforhandlinger og kontraktsoppfølgning.