Eiendomsrett

Alle våre advokater har betydelig kompetanse ved spørsmål som gjelder eiendomsrett. Dette gjelder rettstvister i tilknytning til kjøp og salg av eiendom, selskaper og overføring av eiendom som arv og gave. Det gjelder spørsmål om heftelser på fast eiendom. Det gjelder likedan rettstvister i familieforhold og naboforhold. Firmaet har også betydelig erfaring når det gjelder forholdet mellom eier og offentlige myndigheter, f.eks. avgiftsaker, bygningssaker, konsesjon, tinglysning med mer.

Linker: